koşullarımız

dostluk, daha iyiyi aramaya engel değildir! tümer, ünal – izmir,1980

_____ önemli not _____
değerli firma temsilcisi / değerli müşterimiz;

ilkemiz/amacımız; sizlerle bir merhabalık/bir anlık çalışma değil, 
karşılıklı güven ve saygı desteğinde uzun ömürlü bir iş birliğidir.
genel koşulları lütfen dikkatlice okuyunuz!
üretici/ithalatçı firma yetkilimizden tüm ayrıntılarla ilgili bilgi alınız,
ve daha sonra istem ve anlaşma fişini daha sonra onaylayınız. 
üretici fabrikadan yurtdışına tekelden ulaştırılan ürünlerimiz ve servislerimizle ilgili 
memnuniyetinizi / olumlu eleştirilerinizi ve firmamızın tanıtımını dostlarınıza, 
sorularınızı / önerilerinizi ve diğer olumlu / olumsuz eleştirilerinizi ise 
firmamız yönetimine! iletiniz!

değerli katkılarınızla elele, hep birlikte ileriye diyoruz!
saygılarımızla

_____ genel koşullar _____

1. istekte bulunulan ürünün toplam ederinin 1/4´ü yani 25/100´ü
“istem ve anlaşma fişi”nin onaylanması sırasında nakit olarak alınır. 
2. istek ürün için istemde bulunan firma tarafından hazırlanarak verilen grafik içeriğinde oluşabilecek yazım/dizgi yanlışları ve bu nedenle verilen grafikten yapılan klişeye yansıyan yanlışlardan firmamız sorumlu değildir. yenilenmesi gereken yeni klişe ederi
istekte bulunan firma tarafından nakit olarak karşılanır.
3. istekte bulunulan ürünün kg. toplamı %25 (+) fazla yada (-) eksik olabilir. fabrikada, ürün üretim ve kalite kontrol aşamasında oluşabilecek bu kg. fazlalık yada eksikliği fatura ve kesin hesap için geçerli olup, bu nedenle istem ve anlaşma fişi”ndeki kg. toplamı ve ürün toplam ederi geçersiz olur. yani, son teslimdeki ürün kg. ve toplam ederi/tutarı esas alınarak,
toplam ürün ederi ve alacak/kalan tutar hesaplanır.
4. ürün isteminde bulunan ve “istem ve anlaşma fişi”ni okuyup imzalayan firma temsilcisi yada firma, 7 (yedi) gün (toplam 1 hafta/tatil günleri de sayılır!) içinde anlaşmadan cayarsa, istekte bulunduğu ürün toplam bedelinin % 50´sini, yine ilk istem anındaki ödeme koşulları üzerinde nasıl anlaşılmıssa, aynı şekilde ödemekle yükümlüdür. sözleşme iptalinde, klişe giderleri ve firmamızca yapılan grafik ederi için yapılan ödemeler kesinlikle geriye verilmez! 
5. “istem ve anlaşma fişi”nde, istek ürünün toplam fiyatı/ederi dışında, taşıma ve gümrükleme işlemlerine (atlas) ilişkin ayrıca hesaplama yapılmamış yada bu konuda özel bir anlaşma/madde yazılmamışsa, taşıma ve gümrükleme işlemlerine (atlas) ilişkin giderler, istekte bulunan alıcı firma tarafından, ürünün teslimi anında, taşıyıcı firmaya/yada taşıyıcı firma yetkilisine nakit olarak ödenir. bu ödeme anlaşma toplam ederi dışındadır ve tümüyle alıcıya aittir.
6. ”istem ve anlaşma fişi”`nin taraflarca onaylanmasıyla birlikte istem/sipariş ve
alım/satım sözleşmesi tamamlanmış sayılır. yani; ürün isteğinde bulunan firma,
üretilmesini istediği ürün bedelinin kendi borcu olduğunu onaylar,
istek ürün nedeniyle oluşan borcu ödemeyi kabul ve garanti eder. 
7. ürün toplam ederinin ödenmesi:
ürün isteğinde bulunan firma temsilcisi yada firma tarafından, yukarıda ayrıca yazılı olarak belirtilen/anlaşmaya ve ödeme koşullarına uygun olarak gerçekleştirilir. 
8. ödemenin anlaşmaya uygun gerçekleşmemesi durumunda; taksitlendirme anlaşması ve süreleri, ödemenin ilk aksamasından sonra geçersizdir. yani; taksitli anlaşmalarda taksit ödemeleri aksarsa, o ana dek ödenen bölüm dışında kalan tüm ödemeler, taksit süresini beklemeden 14 (ondört) gün (toplam 2 hafta/tatil günleri de sayılır!) içinde
ve tek ödeme olarak ödenir. ayrıca bu tür gecikmeler için, kalan ödemeler üzerinden
%3 aylik gecikme bedeli, genel toplama eklenecektir.
9. firmamız bu anlaşmayı, gerekçe göstermeden tek taraflı bozmaya yetkilidir!
10. anlaşmazlık durumunda teximo yönetiminin bulunduğu giessen’deki mahkemeler yetkilidir.

___ bize de bekleriz ___

Bir fikir ilk başta saçma gelmiyorsa, ondan umut yok demektir!
Albert Einstein